Wiekenmakerij

Kwaliteit duurt het langst!

Molenroeden ontwerpen en fabriceren is specialistenwerk. Dat doe je niet “er even bij”. Het vergt veel theoretische kennis over dynamisch belaste constructies en veel praktische vaardigheden voor het hoogwaardige laswerk of klinkwerk. Daarnaast moet het proces gecertificeerd zijn, de medewerkers gekwalificeerd zijn en de interne controles zorgvuldig en traceerbaar plaatsvinden.

Molenroeden van VAAGS worden daarom geleverd met de kernwaarden: Volkomen. Vertrouwd. Verzekerd.

Volkomen.

Vaags is in de jaren ’80 zelf stalen molenroeden gaan maken omdat we zagen dat de kwaliteit van de toenmalige aanbieders zeer mager was. Sindsdien hebben we voor onszelf de kwaliteits-lat telkens weer hoger gelegd, ook al vroeg de markt daar vaak niet eens om. De prijs was -en is vaak nog- de belangrijkste keuze bij aanschaf van roeden. Wij doen niet mee aan die onbezonnen race naar beneden. Onze focus ligt altijd al op kwaliteit en die gaat alleen maar omhoog. De conclusies in het recente rapport van De Hollandsche Molen zijn voor ons dan ook geen verrassing. De aanbevelingen in dit rapport zijn al jarenlang onze normen.

Vaags heeft de molenroeden altijd al onder controle!

Vertrouwd.

De betrouwbaarheid van onze molenroeden is ongeëvenaard. De teller staat op ruim 600 stuks en allemaal draaien ze nog veilig en vertrouwd hun rondjes.

Natuurlijk zijn ook onze roeden onderhevig aan vermoeiing en bepaald vooral het gebruiksregime de uiteindelijke levensduur. Onze uitgekiende optimalisatie tijdens het ontwerp levert echter al aantoonbare verbeterde levensduren op van wel 300% tot meer dan 1.000% ten opzichte van de decennialang gehanteerde richtlijnen uit 1985.

De kennis en ervaring om complexe dynamische levensduurberekeningen te maken hebben we zelf in huis. We kunnen daarmee de klant helpen om op zoek te gaan naar verbeteringen en meer veilig

heid. Heeft u al een ontwerp liggen? Vraag ons gerust eens vrijblijvend of we het beter kunnen.

Verzekerd.

Naast het aantoonbaar verbeterd ontwerp is ook bij onze productie de kwaliteit verzekerd.

  • Het gebruikte materiaal is traceerbaar en voorzien van attesten.
  • Onze lasmethodes zijn gecertificeerd en worden regelmatig extern geaudit. Vraag gerust naar onze certificaten.
  • We beschikken zelf over een lascoördinator volgens EN 1090.
  • Onze lasapparatuur en productiemiddelen zijn modern en gekalibreerd.
  • Onze lassers zijn gekwalificeerd en doen regelmatig lasproeven die extern gecontroleerd worden.
  • We passen intern 100% NDO lascontrole toe, waarbij alle dwarslassen ultrasoon gecontroleerd worden.
  • Onze wiekenmakerij levert maandelijks meerdere molenroeden af, dus onze kennis en vaardigheden blijven op een hoog niveau.
  • Wij leveren eventueel rechtstreeks aan de moleneigenaar, maar ook aan alle molenmakers.

De eigenaar van een molen is altijd aansprakelijk voor de veiligheid van de molen en de omgeving. Molenroeden van VAAGS zijn daarbij de beste keuze.

Want kwaliteit duurt het langst!